Je testament opstellen: zo doe je dat

Je testament opstellen is niet iets waar de meeste mensen zich op een gewone dag mee bezig houden. Maar besef je goed wat er gebeurt als je niet zelf kiest. De staat bepaalt dan voor jou wat er met je bezittingen gebeurd. Een testament is dus prettig, zodat je weet hoe je geliefden er voor staan als jij er niet meer bent.

Waarom je testament opstellen?

Een testament is simpelweg een officiële documentatie van wie recht heeft op jouw bezittingen en geld wanneer jij komt te overlijden. Volgens de wet wordt dit op een bepaalde manier verdeeld onder familie (nabestaanden), maar als jij het graag anders ziet is het belangrijk om dat vast te leggen op papier. Het is wettelijk als volgt geregeld:

Wanneer je niet getrouwd bent:
– Heb je kinderen? Dan erven je kinderen alles
– Heb je geen kinderen? Dan gaat de erfenis naar de familie, eerst de ouders en anders verdere familie (broers, zussen, neven, nichten)

Wanneer je wel getrouwd bent of geregistreerd partners:
– Heb je kinderen? Je partner en kinderen erven alles
– Zonder kinderen: de partner erft alles

Je kunt online nagaan wie jouw wettelijke erfgenamen zijn, om te bekijken hoe jouw situatie volgens de wet geregeld is.

Je testament opstellen zoals jij dat wil

Kortom, als je het oneens bent met hoe het volgens de wet geregeld is, kun je laten vastleggen hoe je het wel graag geregeld wilt zien. Je kunt in je testament zaken omtrent bezittingen en schulden vastleggen, maar ook bijvoorbeeld over de voogdijschap of specifieke voorwaarden voor je kinderen. Het is mogelijk dat de situatie hoe jij die wilt, afwijkt van wat wettelijk is bepaald.

Wat kun je meenemen bij je testament opstellen?

Je testament vastleggen gaat dus over meer dan het verdelen van je bezittingen. Denk aan je nieuwe partner benoemen als erfgenaam, een kind of ouder onterven, et cetera. Deze belangrijke dingen kun je regelen middels een testament:

– Vastleggen wie wat van jouw bezittingen en schulden erft
– Je partner beschermen met vruchtgebruik (dat betekent bijvoorbeeld dat je partner in jouw huis mag blijven wonen de rest van zijn/haar leven, voordat kinderen het erven)
– Voogdijschap regelen: wat gebeurt er met je kinderen wanneer jij plotseling overlijdt? Dit kun je vastleggen, inclusief financieel zeggenschap over je kinderen totdat zij meerderjarig zijn
– Erfgenamen uitsluiten of beperken, denk aan een partner waarmee je bent gescheiden. Ook kan het zijn dat je een ouder of kind wilt onterven. Houd er wel rekening mee dat je altijd verplicht bent de ‘legitieme portie’ na te laten, wat de helft is van de erfenis waar zij normaal recht op zouden hebben.
– Een legaat vastleggen: een bedrag of item dat je iemand graag specifiek wilt nalaten.
– Erfgenamen toevoegen
– Fiscale afspraken, zoals wat je iemand netto wilt laten erven. Het is belangrijk dat dit realistisch is, dus laat dit controleren door een financieel adviseur.
– Een executeur benoemen: degene die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wensen in jouw testament.

Je testament opstellen: zo doe je dat

Een testament opstellen hoeft niet moeilijk te zijn. Het belangrijkste is dat jij voor jezelf nagaat hoe jij het precies geregeld wilt hebben. Als je dat op papier hebt kun je uitzoeken welke notaris betaalbaar is en daar een afspraak mee maken. De notaris kan jouw wensen vastleggen in een notariële akte en dit wordt vervolgens ingevoerd in het Centraal Testamentenregister. Vanaf dat moment zijn jouw zaken omtrent erfenissen geregeld.

Heb jij je testament al geregeld?